Disclaimer

Algemeen

De eenmanszaak By Jamie (ingeschreven onder nummer 69777675 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), hierna te noemen: “By Jamie”, verleent u hierbij toegang tot www.byjamie.nl (hierna: “website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door By Jamie en/of derden zijn aangeleverd. By Jamie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van haar website aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door By Jamie.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van By Jamie.

Alle inhoud van de website, alsmede alle prijzen op de website, zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende bronbestanden, documenten, logo’s en beeldmerken, teksten, website, foto’s en overige rechten liggen bij By Jamie en/of haar licentiegevers.